Het BTW nummer op website?

Sinds 25 mei 2018 wordt de AVG/GDPR gehandhaafd. De AVG beoogt de privacy van de burger te vergroten en legt meer verantwoordelijkheden bij organisaties om die privacy te beschermen. Lees hier meer over de AVG. Die AVG was wel een dingetje in het voorjaar, hoor. Iedereen was er mee bezig.

Op grond van diezelfde AVG is de Belastingdienst door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu op de vingers getikt dat het gebruik van het BTW-nummer in deze vorm niet meer mag. De Belastingdienst verstrekt namelijk een BTW-nummer aan BTW-plichtige organisaties dat eenvoudig het BSN is, met een extensie zoals 123456789.B01. De AP stelt nu dat het BSN een identificeer persoonsgegeven is, en dat het daardoor binnen de regels van de AVG valt. Het BTW-nummer is daarmee ook een identificeerbaar persoonsgegeven en valt dus ook binnen de AVG.

 

De fiscus moet dus met een ander nummer komen en wel per 1 januari 2019.

Hoe zit dat? De AVG was al sinds 26 mei 2016 van kracht, met een invoeringstermijn van twee jaar. Binnen die termijn van twee jaar hadden organisaties de tijd om hun systemen op orde te krijgen en te voldoen aan de AVG. Nu is het juli 2018 en komt de AP met een aanwijzing dat de Belastingdienst alsnog per 1 januari 2019 aan de regels moet voldoen. Is de Belastingdienst niet gewoon in overtreding? Moet er niet gewoon gehandhaafd worden? Is een uitstel niet een precedent?

Nu zal het mij een klein worstje zijn hoe de AP en de Belastingdienst dat samen oplossen. Je bent nu eenmaal meer mattie met de een dan met de ander, en geef je wat sneller respijt aan de een dan aan de ander, en ik denk zelfs dat de naam Belastingdienst al genoeg is om gefavoured te worden tot minstens 1 januari 2019, en ik denk dat de meesten van ons ook wel onder de noemer ander zullen vallen, dus hou zelf zou veel mogelijk je eigen zaakjes AVG compliant. Je bent waarschijnlijk zelf geen mattie met de AP, dus maak je geen illusies.

Website

Nu moet het BTW-nummer ook op de website staan, zoals is te lezen op de site van de Autoriteit Consument en Marketing (ACM).

Laat dat even op je inwerken. BTW-nummer. Op je website. Verplicht door de ACM. Identificeerbaar persoonsgegeven. En de AP stelt dat dat niet meer mag. Tja. Heerlijk man, die regeltjes. Zeker als de Belastingdienst twee jaar de tijd heeft gekregen om dit probleem te onderkennen en een alternatief te verzinnen.. maar nu pas in de benen komt, alleen maar omdat de AP het zegt.

Maar dat BTW-nummer op de website… dat gaan we dus niet doen hé? Dit is een enorm gegevenslek. De AP zegt al dat dat nummer in deze vorm niet mag en dat er een alternatief nummer moet komen, en de ACM zegt weer dat dat nummer in deze vorm op de website vermeld moet worden. Het is een Catch-22. Je wordt altijd wel gebeten. Als het niet door de hond is (AP), dan is het wel door de kat (ACM), maar feitelijk ben je altijd de sjaak.

Daarom heb ik besloten om het BTW-nummer op de website niet te vermelden omdat het een identificeer persoonsgegeven is. Straks heeft iemand mijn BSN/BTW-nummer opgeslurpt en staat ergens met mijn nummer anoniem in de kassen fijn te plukken, waarna ík later de belastingaanslag krijg wegens vermeende inkomsten. Of iemand heeft een lening gevraagd en gekregen met jouw BSN en sta je ineens bij de BKR geregistreerd. Bestellingen op jouw naam. Vreemde afboekingen op je creditcard. Alleen maar vanwege een verplichting van vermelding van je BTW nummer, dat door de AP onwettig is verklaard. En de onbekende dader ligt op het kerkhof.

Dus weg ermee.

Ik heb op mijn website op de Contactpagina nu staan “BTW nr opaanvraag.B01″ en daar moeten ze het maar mee doen. Ik wil het best wel verstrekken als ik vooraf weet aan wie ik het verstrek, en dit nummer staat ook mijn facturen. Maar ik ga het nummer niet te grabbel gooien op mijn website, waar heel de wereld het nummer kan opslurpen. Ik merk het wel wanneer ambtenaar zus of zo gaat pennenwippen om te zeggen dat dit niet mag. Dan komt daar wel een discussie uit. En voer voor een nieuwe blog.