Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, en is een privacyverklaring verplicht voor alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Dat zijn dus eigenlijk alle bedrijven die klanten hebben. Per slot moeten ook facturen verstuurd worden die aan minimale factuureisen moeten voldoen. En is dus een privacyverklaring wettelijk verplicht.

Hieronder volgt mijn privacyverklaring die ik via Veiliginternetten.nl in samenwerking met de overheid heb opgesteld.

Privacyverklaring

Candela Fotografie, gevestigd aan Geulenstraat 30 in Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Geulenstraat 30
1441 RZ Purmerend
+31 (0) 6 1258 9119

J. van der Knaap is de Functionaris Gegevensbescherming van Candela Fotografie. Hij/zij is te bereiken via info@nullcandela-fotografie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Candela Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik actief verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik passief verwerk

Candela Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras en ethniciteit
– religie
Dit is inherent aan het maken van persoonsportretten waarbij deze gegevens per definitie meekomen. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden tenzij voldaan wordt aan tenminste een uitzondering in deze lijst, waarvan hier 1 en 5 van toepassing zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Candela Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Candela Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Candela Fotografie neemt op zeer beperkte basis geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Candela Fotografie) tussen zit. Het betreft de plugin Revive Old Posts die periodiek een bijdrage op Twitter plaatst waar incidenteel personen op te zien zijn. Deze personen hebben stuk voor stuk toestemming voor publicatie gegeven.


Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Candela Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, op basis van de belastingwetgeving:

– Voor- en achternaam: 7 jaar
– Geslacht: 7 jaar
– Adresgegevens: 7 jaar
– Telefoonnummer: 7 jaar
– E-mailadres: 7 jaar
– Bankrekeningnummer: 7 jaar
 
Op grond van fiscale wetten vangt de bewaartermijn van zeven jaar aan na afloop van het betreffende jaar en worden persoonsgegevens na zeven volle jaren verwijderd.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Candela Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Candela Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Candela Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nullcandela-fotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Candela Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Candela Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nullcandela-fotografie.nl